POKUD CHCETE ZAVŘÍT OKNO KLIKNĚTE NA OBRÁZEK
 Libřice u Davle. U restaurace zakotvena motorová loď Oreb. Foto z počátku 30. let 20. století.