Pokud se Vám kniha líbí a rádi byste ji propagovali na svém webu, zde je k dispozici několik reklamních bannerů:

MicroButton / 88x31 / animovaný GIF
MicroButton / 88x31 / GIF
Tento html kód vložte do kódu vaší webové stránky.

<a href="http://www.dvorak-davle.cz" target="_blanc">
  <img src="http://www.dvorak-davle.cz/ban/ban-80x31.gif"
  width="88" height="31" alt="Foto Dvořák Davle" border="0"
</a>

FullBanner / 468x60 / animovaný GIF
FullBanner / 468x60 / GIF
Tento html kód vložte do kódu vaší webové stránky.

<a href="http://www.dvorak-davle.cz" target="_blanc">
  <img src="http://www.dvorak-davle.cz/ban/ban-468x60.gif"
  width="468" height="60" alt="Foto Dvořák Davle" border="0"
</a>

FullBanner / 468x60 / FLASH
Tento html kód vložte do kódu vaší webové stránky.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
 width="468" height="60" id="http://www.dvorak-davle.cz/ban/xx-1.swf" border="1">
 <param name=movie value="http://www.dvorak-davle.cz/ban/xx-1.swf">
 <param name=quality value=high>
 <param name=bgcolor value=#ffcc66>
 <embed src="http://www.dvorak-davle.cz/ban/xx-1.swf"
 quality=high bgcolor=#ffcc66
 width="468" height="60"
 type="application/x-shockwave-flash"
 pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>
</object>

InPageBanner / 740x100 / FLASH
Tento html kód vložte do kódu vaší webové stránky.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
 width="740" height="100" id="http://www.dvorak-davle.cz/ban/xx-2.swf" border="1">
 <param name=movie value="http://www.dvorak-davle.cz/ban/xx-2.swf">
 <param name=quality value=high>
 <param name=bgcolor value=#ffcc66>
 <embed src="http://www.dvorak-davle.cz/ban/xx-2.swf"
 quality=high bgcolor=#ffcc66
 width="740" height="100"
 type="application/x-shockwave-flash"
 pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>
</object>