Fotografie Josefa Dvořáka o kterých se zatím nepodařilo nic zjistit. Možná pomůžete třeba právě někdo z Vás!


fotografie č. 1

Zcela evidentně se jedná o skupinovou fotografii svatebčanů. Kde, kdy a kdo je na fotografii zachycen je však neznámo.


již poznáno!
Svatební fotografie novomanželů Karla Petráka a Růženy Skřivanové z Vraného nad Vltavou. Fotografie byla pořízena před dnes již odbouranou budovou tzv. „hadrovny“ stojící u nádraží při vjezdu do papírny. Fotografie byla pořízena 30.4.1936.
klikni přo větší formát

fotografie č. 2

Skupinová fotografie z nějaké společenské akce. Dle oblečení a věku účastníků možná tanečního kurzu. Fotografie byla pořízena 21.1.1934 a získal jsem jí v okolí Netvořic.

klikni přo větší formát

fotografie č. 3

Zcela evidentně se jedná o nějaký občerstvovací sezónní kiosek s letním posezením pro hosty. Fotografii jsem získal od jedná obyvatelky Štěchovic, ale kde se tento podnik nacházel nejsem schopen zjistit.


již poznáno!
Jedná se o kiosek s občerstvením nacházející se v údolí Zahořanského potoka. Kiosek stál nedaleko osady Albatros, u soutoku Zlatého potoka se Zahořanským. Fungoval ještě po 2. svět válce. Budova dodnes existuje, ale je přestavěna k nepoznání.
klikni přo větší formát

fotografie č. 4

Školní skupinová fotografie někdy z 50. let 20. století. Snímek jsem získal od pamětníka z Kostelce u Křížku, ale fotografie může být i od jinud (Kamenice, Jílové...?).


již poznáno!
Jedná se o školní fotografii z roku 1950 pořízenou před budovou zámku v Kamenici. Ten v té době sloužil i jako škola.
klikni přo větší formát

fotografie č. 5

Děti ve školce s učitelkami. Fotografie pochází z roku 1951 a získal jsem ji od pamětníka z Kostelce u Křížku. Může být však pořízena i někde v okolí (Kamenice, Nová Hospoda...?).


již poznáno!
Tak skutečně se jedná o mateřinku v Kostelci u Křížku. Fotografie byla pořízena na návsi před školou a pod kostelem. Rok vzniku 1951.
klikni přo větší formát

fotografie č. 6

Tuto fotografii jsem koupil již před několika lety a dodnes je velkým tajemstvím. Je odeslána jako pohlednice s razítkem z Netvořic. Text sdělení zmiňuje pěstování jahod, je tedy zcela evidentní, že statek na fotografii se nalézá někde na netvořicku. Zatím se mi nepodařilo zjistit kde.


již poznáno!
Jedná se o statek č.p. 14 v osadě Nedvězí, patřící k obci Rabyně. Budova stojí nedaleko poměrně známějšího Pexova Luhu. Foto bylo pořízeno na konci 30. let 20. století.
klikni přo větší formát

fotografie č. 7

Chalupa a její obyvatelé. Snímek by měl být údajně pořízen někde v okolí Štěchovic (není to však jisté). Na domu je možno rozeznat č.p. 23 (dnes však již zřejmě jiné). Chalupa zcela evidentně stojí v nějakém údolí nebo pod poměrně příkrou strání.

klikni přo větší formát

fotografie č. 8

Skupinová fotografie dělníků. Na přelomu 20. a 30. let byly v kraji budovány mnohé nové silnice a je tedy možné, že právě při terénních úpravách na těchto stavbách vznikla tato fotografie. Existuje několik podobných snímků právě z budování silnic. Snímek mohl být pořízen také v některém kamenolomu. Fotografii jsem získal v okolí Netvořic.


již poznáno!
Dle vzpomínek jedné pamětnice, která vlastní stejnou fotografii a pamatuje ještě některé osoby zde zachycené by se mělo jednat o dělníky v kamenolomu v Teletíně.
klikni přo větší formát

fotografie č. 9

Školní skupinová fotografie. Získal jsem ji ještě s jednou školní fotografií ze Štěchovic, je tedy možné, že i tato je ze Štěchovic. Na zadní straně je napsáno jméno "Václav Pšenička".


již poznáno!
Jedná se o skupinovou fotografii pořízenou před školou na Hradištku u Štěchovic. Na snímku je zachycen i p. učitel Veleba.
klikni přo větší formát

fotografie č. 10

Krajina se silnicí a vilou. Neznámo kde - povltaví, posázaví?


již poznáno!
Jedná se osadu Borek (součást Jílového u Prahy) a jde o silnici vedoucí z Borku ke Kamennému Přívozu. Vlevo údolí vedoucí na Žampach.
klikni přo větší formát

fotografie č. 11

Chatička s verandou v nějaké osadě. Možná v nějakém údolí a nebo na břehu Vltavy nebo Sázavy.

klikni přo větší formát

fotografie č. 12

Fotografie pořízená dne 23.8.1936 na plácku před hotele Záhoří ve Svatojanských proudech. Evidentně se jedná o personál hotelu s nějakými dalšími osobami. pokud by se podařilo zjistit o koho jde bylo by to skvělé.

klikni přo větší formát

fotografie č. 13

Skupinová fotografie dívek a mladíků u zdi stodoly, kostela...? Zřejmě Neveklovsko, ale nemusí být.

klikni přo větší formát

fotografie č. 14

Skupinová fotografie mladíků před obchodem. Určitě někde na Neveklovsku. Obchodník Bohumil Kőnig, který má na fotografii na dveřích reklamní ceduli sídlil v roce 1915 v Bělici. Fotografie je ale jistě z pozdější doby, asi 30. léta...


již poznáno!
Tak skutečně se jedná o skupinovou fotografii pořízenou na zápraží obchodu Bohumila Kőniga v Bělici. Co je to za mladíky a při jaké příležitosti byla fotografie pořízena však stále jasné není...
klikni přo větší formát

fotografie č. 15

Školní fotografie na schodech tehdy zřejmě relatině nové budovy. Asi Neveklovsko, ale nemusí být.

klikni přo větší formát