Josef Dvořák - fotografie
Josef Dvořák na dvoře ateliéru A. F. Wannera ve Štěchovicích
Josef Dvořák / foto A. F. Wanner - Štěchovice n./Vlt. / kolem roku 1910

Josef Dvořák se narodil v roce 1884 v Davli jako syn hrnčíře Antonína Dvořáka. Od roku 1890 navštěvoval obecnou školu v Davli, později se vyučil holičem. Roku 1904 se oženil a postupně se mu narodili 3 synové. V roce 1912 se s rodinou odstěhoval do Štěchovic, kde působil jako holič a asi od roku 1914 také jako fotograf.. Od roku 1919 pobýval v Bělici u Neveklova, od roku 1921 pak v pražských Košířích. Roku 1926 se opět stěhuje do Davle, kde si v domku po rodičích zřídil ateliér. V roce 1951 je okolnostmi donucen svou živnost zrušit, fotografování se však věnuje až do své smrti. Josef Dvořák zemřel 28.3.1965 v Davli.

Josef Dvořák byl regionálním fotografem, který za svou téměř 50letou kariéru neopakovatelně zdokumentoval kraj kolem soutoku Sázavy s Vltavou. Za svými zákazníky cestoval do širokého okolí Davle a při těchto cestách pořizoval fotografie krajin, které byly často používány na pohlednicích. Právě pohlednice se staly vlastně tím jediným co z tvorby Josefa Dvořáka přetrvalo až do dnešních dnů. Mnohé z fotografií Josefa Dvořáka jistě ještě čekají na své objevení, ale již dnes je jasné, že snímky dokumentující tento, za první republiky tak atraktivní kraj by jistě neměly zapadnout v toku dějin.


Vojtěch Pavelčík - texty, výběr a retuše fotografií
Vojtěch Pavelčík - ateliérové foto
Vojtěch Pavelčík / foto Eva Klinderová / 2010

Vojtěch Pavelčík se narodil v roce 1974 v Praze. Od 2 let trvale pobýval v Uherském Brodě. Vystudoval střední průmyslovou školu dopravní v Břeclavi. Od roku 1993 žije opět trvale v Praze.

V posledních letech se věnuje fotografování, lektorské činnosti, zajímá se o historii a od roku 2000 se věnuje sbírání starých pohlednic a fotografií. Specializuje se na kraj středního Povltaví a zejména na pohlednice a fotografie z ateliérů Josefa Dvořáka a Antonína Ferdinanda Wannera. Od roku 2001 se věnuje tvorbě a provozu webových stránek www.stara-vltava.cz, kde se mu podařilo vytvořil galerii o cca 800 kusech historických fotografií zaniklé Vltavy. Tato webová stránka je součástí web-archivu národní knihovny v Praze. S filmovým historikem Karlem Čáslavským měl možnost spolupracovat na několika dílech seriálu Vltava v obrazech (v rámci seriálu Hledání ztraceného času) několikrát vysílaného v České televizi. Mnohé fotografie z jeho sbírky se objevily v tematických publikacích „Zaniklé Podskalí, vory a lodě na Vltavě“ (2005), „Přehrady v Čechách a na Moravě“ (2005), „Vltava v proudu času“ (2006), „Lodě a plavba na střední Vltavě“ (2008), „Kousek starých vltavských břehů“ (2008), „Vltava, po dně staré řeky“ (2009), "Pražské výletní restaurace" (2010), „Vltava“ (2012), „Z historie staré Vltavy v okolí Chotilska“ (2013), „Toulky mezi Vltavou a Sázavou“ (2013) a „Posázaví“ (2013). Od roku 2003 vlastní malé vydavatelství specializující se na vydávání pohlednic z kraje kolem Slap a Štěchovic. V roce 2009 mu vyšla dlouho připravovaná publikace „Krajem soutoku Vltavy se Sázavou“, v roce 2011 vydal vlastním nákladem svou knihu „Moráň - zaniklá ves při Vltavě“ a v roce 2012 realizoval pro podnik Povodí Vltavy publikaci „Sv. Jan Nepomucký – sochy při Vltavě“. V přípravě je reprezentativní historicko-vlastivědná, fotografická publikace s pracovním názvem „Výlet k Vltavě a do Svatojanských proudů“.